W miesiącu marcu każdego roku w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu, w ramach współpracy międzynarodowej, gościmy młodzież z trzech szkół partnerskich: Anglii ( Lancaster), Niemiec ( Rendsburg) i Węgier( Miszkolc). W tym samym czasie delegaci z bieckiego liceum (15 uczniów i 4 nauczycieli) wyjeżdzają na tydzień do wyżej wymienionych szkół, jak również do szkoły w Tampere (Finlandia) i w Aix-en-Provence niedaleko Marsylii (Francja). „Tydzień Europejski” każdego roku poświęcony jest różnym tematom i warsztaty oraz zajęcia we wszystkich szkołach skupiają się wokół tej myśli przewodniej.