EUROPEAN WEEK IN BIECZ

“LIVE LONG AND PROSPER”

12.- 19. MARCH 2012


MONDAY, 12TH MARCH

Arrival of the delegates from Miskolc, Lancaster and Rendsburg. Departure of the Polish delegates.

TUESDAY, 13TH  MARCH

8:00-8:45- Welcome to Biecz. Icebreaking activities
8:55- 9:40- Survival Polish
9:50- 10:35- Presentations of schools
10:35- 11:00- Coffee break
11:00- 13:00- Music of our countries. Learning to sing simple songs from each country. Making a music quiz. National anthems
13:00- 13:30- Lunch 
13:30- 15:00- Tour of the town
15:00- Afternoon and evening with hosts

WEDNESDAY, 14TH MARCH
8:00- 8:45- First lesson with the hosts
8:55- 10:35- Dance workshops
10:35- 11:00-  Coffee break
11:00- 13:30- Film workshops
13:30- 14:00- Lunch
14:00- 15:00 Food workshops
15:00- Afternoon and evening with hosts

THURSDAY, 15TH MARCH
8:00 Depart by coach for a trip to the Lower Beskid Region
Coming back to Biecz- pizza for everyone in the “Grodzka” restaurant
13:30- 15:00- Afternoon with sports at the sports hall
15:00- Afternoon and evening with hosts

FRIDAY, 16TH MARCH

8:00- 10:35- Preparing reports/presentations about what has happened so far during the week, collecting the information (photos, opinions, impressions etc) for the school website
10:35- 11:00- Coffee break
11:00- 13:00- Preparing for final presentations (Survival Polish, dance, singing, food).
13:00- 13:30- Lunch
13:30- 14:30- Final presentations, evaluation of the week.
14:30- Afternoon and evening with families.

SATURDAY, 17TH MARCH

8:00 Depart by coach for a trip to Cracow
  • Guided tour of the Old Town (11:00- 13:30)
  • Time for lunch and shopping
18:00- (approximately)- coming back to Biecz.

SUNDAY, 18TH MARCH

A day with the host families.MONDAY, 19TH MARCH

Departure of the delegates and return of the Biecz delegates.

TYDZIEŃ EUROPEJSKI W BIECZU

12.-19. MARCA 2012


PONIEDZIAŁEK, 12. MARCA
Przyjazd uczniów z Lancaster, Rendsburga i Miszkolca. Wyjazd naszych uczniów.

WTOREK, 13. MARCA

8:00- 8:45- Witamy w Bieczu. Zajęcia integracyjne(aula)
8:55- 9:40- Lekcja języka polskiego
9:50- 10:35- Prezentacje szkół
10:35- 11:00- Przerwa na kawę (biblioteka)
11:00- 13:00- Zajęcia muzyczne (prezentacje hymnów narodowych oraz prezentacje najsłynniejszych muzyków i kompozytorów z każdego kraju; nauka prostych piosenek w każdym języku; quiz muzyczny)
13:00- 13:30- Obiad (stołówka)
13:30- 15:00- Zwiedzanie Biecza
15:00- Popołudnie i wieczór do dyspozycji rodzin

ŚRODA, 14. MARCA

8:00- 8:45- Pierwsza lekcja z gospodarzami
8:55- 10:35- Warsztaty taneczne
10:35- 11:00- Przerwa na kawę
11:00- 13:30- Warsztaty filmowe
13:30- 14:00- Obiad
14:00- 15:00- Warsztaty żywieniowe
15:00- Popołudnie i wieczór do dyspozycji rodzin

CZWARTEK, 15. MARCA

8:00- 13:00- Wycieczka po  Beskidzie Niskim  (kościółki drewniane, Gorlickie Pieniny, Dolina Łopacińskiego)
13:00- Powrót do Biecza, pizza dla wszystkich uczestników w restauracji „Grodzka” w Bieczu.
13:30- 15:00- Zajęcia sportowe(hala sportowa)
15:00- Popołudnie i wieczór do dyspozycji rodzin

PIĄTEK, 16. MARCA

8:00- 10:35- Przygotowywanie raportu z dotychczasowych zajęć Tygodnia Europejskiego w Bieczu w formie prezentacji multimedialnych
10:35- 11:00- Przerwa na kawę
11:00- 13:00- Przygotowania do prezentacji końcowych (język polski, taniec, potrawy, śpiew, prezentacje multimedialne)
13:00- 13:30- Obiad
13:30- 14:30- Prezentacje końcowe, ewaluacja Tygodnia, rozdanie dyplomów.
14:30- Popołudnie i wieczór do dyspozycji rodzin

SOBOTA, 17. MARCA

8:00- 18:00- Wycieczka do Krakowa

NIEDZIELA, 18. MARCA

Dzień z rodzinami

PONIEDZIAŁEK, 19. MARCA

Wyjazd uczniów; powrót uczniów polskich.